Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014

Głównymi celami mojego programu stypendialnego były:

– upowszechnianie kultury tradycyjnej i twórczości ludowej widzianej oczyma Oskara Kolberga,

– kształtowanie tożsamości regionu i pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny w kraju i za granicą,

– podniesienie kompetencji instruktorskich i artystycznych (teatralno-taneczno-wokalnych).

Powyższe cele zrealizowałam poprzez:

1. Cykl warsztatowy – „KOBIETA: Poszukiwanie znaczeń w powieściach i legendach ludowych Lubelszczyzny spisanych przez Oskara Kolberga”. Zajęcia odbyły się:

26.09, 31.10, 30.11.2014 – Centrum Kultury w Lublinie

19.12.2014 – Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”

oraz przy okazji prezentacji spektakli „Cudowne Źrebię”:

18.10.2014 – Polska Szkoła Drogheda „Wspólna Wyspa” w Dublinie (Irlandia)

6.11.2014 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna (WBP) w Krakowie

22.11.2014 – Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (PPSKAKiB) „Skiba” we Wrocławiu

9.12.2014 – Miejskie Centrum Kultury (MCK) w Bydgoszczy

2. Cztery prezentacje spektaklu “Cudowne źrebię.” w Polsce i za granicą:

17.10.2014 – D-lights Studios w Dublinie

6.11.2014 – WBP w Krakowie

22.11.2014 – PPSKAKiB „Skiba” we Wrocławiu

8.12.2014 – MCK w Bydgoszczy

3. Uczestnictwo w warsztatach tanecznych, teatralnych i muzycznych: DadaHUB (teatru Dada von Bzdolow) w Sopocie, KARWANASUN (szkoła Reny Mireckiej) we Wrocławiu, jesiennej edycji Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie, warsztatach XVIII Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca organizowanych przez Lubelski Teatr Tańca w Lublinie oraz warsztatach śpiewaczych i muzycznych Moniki Mamińskiej (Międzykulturowy Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”) w Lublinie.

Działania dokumentowałam w postaci nagrań audio-video oraz zdjęć, które zarchiwizowałam na dysku przenośnym.

Promowałam je w Internecie – mediach lokalnych i tematycznych oraz portalu społecznościowym Facebook. Utworzyłam także profil dokumentujący losy spektaklu (https://www.facebook.com/cudownezrebie)

img_9310

%d bloggers like this: