projekt “Rewia Ulicy” 2007

załącznik 4

Infobydgoszcz.pl – 7.09.2007

Rewia Ulicy – trwa nabór do projektu

REWIA ULICY- nowatorski projekt taneczno-teatralny realizowany w Bydgoszczy od października 2007 do maja 2008r ze środków europejskich Programu Młodzież w Działaniu. Zapisy do końca września na adres: joannabelzyt@o2.pl
Tematem i efektem projektu Rewia Ulicy jest stworzenie spektaklu taneczno-teatralnego o nowatorskiej formule łączącej taniec nowoczesny (hip-hop, breakdance) z teatrem i dramą. Forma spektaklu wychodzi poza przestrzeń zamkniętą, czyli typowo teatralną i obejmuje miejsca plenerowe, min. ulicę.Przygotowaniem i realizacja projektu zajmuje się bydgoska formacja teatralno-taneczna Belzdance. Jest to grupa młodych osób, których łączy pasja do tańca. Od kilku lat związani są z tańcem i teatrem alternatywnym z Bydgoszczy, Nakła, Chełmna i Torunia. Pomysł zrobienia czegoś nowego i kreatywnego w tańcu pojawił się wiosną 2007 roku. Opiekę inscenizacyjną nad grupą objęła Joanna Belzyt – liderka grupy, a oprawą taneczną Łukasz Kosicki (breakdance) i Magdalena Przepierka (hip hop). Przez okres wakacji trwały warsztaty integracyjne. Dzięki wsparciu Fundacji Kultury Yakiza pojawiła się możliwość organizowania prób i treningów na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Dodatkowo uczelnia oraz Białobłodzki Ośrodek Kultury zaoferowały pomoc przy dalszej realizacji projektu.
Do udziału w projekcie zapraszana jest młodzież w wieku 15-22lat, szczególnie z rodzin zaniedbanych z biednej bydgoskiej dzielnicy Śródmieście. (łącznie ok. 40osób) Jest to zgodne z ideą projektu, gdzie pasje młodych ludzi wykorzystywane są do promowania idei integracji i równych szans. Osoby uczestniczące w projekcie poznają min. znaną i ceniona metodę dramy, aby praca poprzez kulturę i sztukę przyniosła im możliwie dużo korzyści edukacyjnych.Zajęcia taneczne (min: hiphop, new dance, free style, modern dance, breakedance,electro) oraz dramy odbywać się będą w dwóch grupach w Bydgoskim Centrum Społeczno-Kulturalnym YAKIZA przez okres 9-ciu miesięcy, począwszy od końca października 2007r.
Harmonogram prac nad rewią:
1. wrzesień- październik 2007 – szkolenia członków grupy Belzdance pod katem instruktorskim;
2. październik- luty 2008 – praca z grupami nad poszczególnymi rodzajami tańca, choreografia, praca systemem dramy,
3. marzec – czerwiec 2008 r. – prace z grupami nad przygotowaniem Święta Ulicy Podolskiej i rewii od strony tanecznej i dramatycznej, próby plenerowe, “fleshmopy”,
4. 20 czerwiec 2008r- Obchody Święta ul. Podolskiej, tj. pokazowe przejście ul. Podolską, parada tancerzy, bębniarzy, ogniarzy, dojście do BCSK Yakiza, pokaz premierowy “Rewii Ulicy”

Całość projektu zostanie zarejestrowana i utrwalona w postaci reportażu.
Kontakt: joannabelzyt@o2.pl

 

REWIA ULICY

 

Dodał pOx
niedziela, 30 wrzesień 2007
Nowatorski projekt taneczno-teatralny realizowany w Bydgoszczy od października 2007 do maja 2008r ze środków europejskich Programu Młodzież w Działaniu. Tematem naszego projektu jest praca w ramach sztuki teatralno-tanecznej, a celem stworzenie spektaklu. Poszukujemy drogi łączącej taniec nowoczesny (hip hop, breakdance) z teatrem i dramą. Dążymy do tego aby nasze pasje – taniec, teatr wykorzystać w innej formie. Warsztaty taneczne (breakdance, hip hop) połączyliśmy z warsztatami dramy i teatru tańca. Praca nasza nie ma ograniczać się tylko do ogrywania typowo teatralnej, zamkniętej przestrzeni sceny, ale także pleneru, np. ulica.Przygotowaniem i realizacja projektu zajmuje się bydgoska formacja teatralno-taneczna Belzdance. Jest to grupa młodych osób, których łączy pasja do tańca. Od kilku lat związani są z tańcem i teatrem alternatywnym z Bydgoszczy, Nakła, Chełmna, Słupska i Torunia. Opiekę inscenizacyjną nad grupą objęła Joanna Belzyt – liderka grupy, a taneczną Łukasz Kosicki (breakdance) i Magdalena Przepierka (hip hop).  Przez okres wakacji trwały warsztaty integracyjne. Dzięki wsparciu Fundacji Kultury Yakiza pojawiła się możliwość organizowania prób i treningów na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a dzięki Łukaszowi Kosickiemu na terenie Białobłodzkiego Ośrodka Kultury. Dodatkowo obydwie instytucje zaoferowały pomoc przy dalszej realizacji projektu.W grupie inicjatywnej pojawił się pomysł włączenia  w nasze działania tzw. trudnej młodzieży. Nawiązaliśmy więc współpracę z szkołami i Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprócz ulotek i plakatów jako element rekrutacji, w sobotę 29. września 2007 roku o godz.13:30  odbędzie się darmowy pokaz BelzDancE. Forma warsztatów jest otwarta. Zapraszamy też do współpracy inne ośrodki kulturalno-naukowe do udziału w projekcie.
Naszym pierwszym działaniem programowym jest zorganizowanie warsztatów tanecznych z locking’u, które poprowadzi Wojciech Błaszewski „Blacha”, założyciel „Fair Play Crew (FPC)” (www.fairplaycrew.com), który przyjedzie do nas 20.-21. października na 2dniowe warsztaty (szczegółowe info:698888004)
Zajęcia taneczne, z dramy, próby spektaklowe odbywać się będą w Bydgoskim Centrum Społeczno-Kulturalnym YAKIZA, na terenie WSG oraz w plenerze przez okres 9-ciu miesięcy, począwszy od końca października 2007r. Zwieńczeniem pracy będzie pokaz „Rewii Ulicy” 20 czerwiec 2008r. na obchodach Święta ul. Podolskiej na terenie Bydgoskiego Centrum Społeczno-Kulturalnego YAKIZA.

załącznik 6 załącznik 8 załącznik 9 załącznik 10 załącznik 12 załącznik 14 załącznik 18 załącznik 21 załąćznik 20

Published by Ładola

mgr Joanna Dominika Belzyt - performerka, tancerka, choreograf, aktorka, reżyser - pedagog, instruktor jogi, improwizacji ruchu i symboliki ciała - terapeuta zajęciowy, dietetyk, doradca dietetyczny, psychodietetyk, coach dietetyczny Obecnie doktorantka Instytutu Pedagogiki KUL (Katedra Biografistyki Pedagogicznej) w Lublinie. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury. Instruktor improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała (dr Detlef Kappert, Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), technik terapeuta zajęciowy (Zespół Szkół Medycznych Medyczne Studium Zawodowe w Bydgoszczy), doradca dietetyczny, psychodietetyk, couch dietetyczny, instruktor jogi (Poradnia Zdrowego Odżywiania „Dietetycznie Poprawni” w Warszawie). Z teatrem, spiewem i tańcem związana od 14 roku życia. Autorka, realizatorka i uczestniczka projektów artystyczno-edukacyjnych w kraju i za granicą. Od 2007 roku bada wpływ ekspresji artystycznej na holistyczny rozwój człowieka prowadząc warsztaty i grupy teatralno-taneczne. Wyniki poszukiwań opisała w 2009 roku w pracy „Podejście Gestalt w Edukacji. Wolność tworzenia świadomej rzeczywistości na przykładzie „Warsztatów Twórczych” projektu „Patrząc przez ścianę”. Program „Młodzież w Działaniu.” Od 2010 roku zgłębia arkana śpiewu tradycyjnego i polskiej kultury ludowej. Z połączenia dwóch aspektów: ciała i baśni tradycyjnej, stworzyła w 2013 program warsztatów improwizacji ruchowej i symboliki ciała "KOBIETA: Poszukiwanie znaczeń w baśniowych przypowieściach ludowych zebranych przez Oskara Kolberga". W 2014 roku rozpoczęła prace badawcze nad wpływem improwizacji ruchowej i improwizacji kontaktowej na holistyczny rozwój człowieka, które rozwija w cyklach warsztatowów kontakt-improwizacji CIAŁO-RUCH-PRZEPŁYW oraz improwizacji ruchowej i symboliki ciała CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ Adeptka: „KARAWANASUN” Reny Mireckiej we Wrocławiu (Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu), DADA HUB (teatr Dada on Bzdulow w Sopocie), Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Gogołów 2013 (Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie), Akademii Praktyk Teatralnych "Gardzienice" (Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Gardzienicach), Innej Szkoły Teatralnej ("Teatr Wiejski Węgajty. Projekt Terenowy." w Węgajtach), Dramowej Akademii Wolontariackiej (Stowarzyszenie STOP-KLATKA w Warszawie), stażu "Voice and Body" - wg metoda Zygmunta Molika (Instytucie Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu). Uczestniczka warsztatów śpiewu tradycyjnego u Moniki Mamińskiej przy OMIT "Rozdroża" w Lublinie. Twórczyni i aktorka teatru improwizacji ruchowej i symboliki ciała „My – Persony”, "Akademia Zet", teatru eksperymentalnego "Horyzontalna Podróż Po Znaczenie" oraz teatru tańca "BelzDancE". Występowała w: OPT „Gardzienice” w Gardzienicach, "rozruchAUTENTYCZNY" w Bydgoszczy (teatr tańca), "Verte" w Olsztynie (teatr studencki), "Sala 21" w Bydgoszczy (teatr eksperymentalnego słowa), "Witryna" w Bydgoszczy (teatr plastyczny). Realizatorka projektów edukacyjno-artystycznych: XI i XII SOFT Kontestacje (Fundacja Borówek 27, Lublin), "Na Słomianym Rynku - Spotkanie w Kulturze Słowian" (Fundacja tanTHEO, Lublin), "Pieśni Miłosne Lubelszczyzny - warsztaty i koncert śpiewu tradycyjnego" (Fundacja Borówek 27, Lublin), "Dziady cz II - warsztaty teatralne i inscenizacja" (Fundacja tanTHEO, Lublin), "Afery Teatralne" (Fundacja tanTHEO, Lublin), "Patriotyzm Powstania - rewolucja a ewolucja" (Fundacja Teatrikon, Lublin), "Aktywna Dziesiątka" (Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin), "Patrząc przez ścianę" (Fundacja GAUDEAMUS, Bydgoszcz), "Artystyczna Świetlica Wiejska" (Białobłocki Ośrodek Kultury, Białe Błota), "Rewia Ulicy" (Fundacja Yakiza, Bydgoszcz). Prezes Fundacji „tanTHEO” Wiceprezes Fundacji "Borówek 27" Kontakt:mail: joanna.dominika.belzyt@gmail.com tel: +48 506536747 facebook: joanna.belzyt / Ładola