artistic-education project “Watching through the wall.” 02-08.2009

Projekt „Patrząc przez ścianę” jest alternatywą dla monotonii dnia codziennego młodzieży, studentów miasta Bydgoszcz, także z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i okolic Śródmieścia.

Artistic-education project “Watching throug the wall” is an alternative for monotony daily live of Youth, students and Guardian center pariticipants from Bydgoszcz.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości sobie i bydgoskiej młodzieży realizacji i rozwijania swoich pasji muzycznych i tanecznych związanych z kulturą hip hop, a także budowanie pozytywnych postaw obywatelskich, integracja z rówieśnikami, realizacja swoich marzeń.

Miejscem jego realizacji jest teren miasta, głównie okolice Śródmieścia – przede wszystkim teren Wyższej Szkoły Gospodarki. Realizowany on jest od ferii zimowych (luty 2009) do wakacji letnich (koniec sierpnia 2009) pod patronatem Fundacji „GAUDEAMUS” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Przebiega w czterech etapach:

W czasie ferii zimowych odbyły się 4-dniowe warsztaty (wokalne, taneczne, masteringu i video) w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej i w Wyszej Szkole Gospodarki. Poprowadzone one były przez artystów – autorytety w danej dziedzinie. Aleksandra Agaciak <Lilu> – wokal; Agata Deręgowska <Kobra> – taniec; Rafał Skiba <Oer> – mastering; Rafał Jaworski <la Kornik> – video. Efektem tych warsztatów był pierwszy kawałek na płytę.

Wraz z uczestnikami tych warsztatów przez następnie 4 miesiące w grupach warsztatowych (po 5-8 osób) pracowaliśmy nad stworzeniem do konkretnych utworów i zamknięciem tego w formie scenicznej. Spotykaliśmy się 2x w tygodniu na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki, Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w MDKu oraz w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy. W tych ramach warsztatów zorganizowaliśmy konkurs i koncert hiphopowy, pojechaliśmy, m.in. na festiwal młodych aktywnych do Koluszek „INFEKCJA KULATURALNA”, do Lublina na Festiwal Teatralny ZWIERCIADŁA, oraz do Olsztyna pokazać efekty naszej pracy.

W czerwcu nastąpiło połączenie się grup i praca zbiorowa, która trwała do początku lipca. Całość została pokazana 2. lipca w formie scenicznej w postaci miuzikalu „Patrząc przez ścianę” w Operze Nova w Bydgoszczy. Opiekę liryczną nad projektem objął Jarek Jaruszewski <Biszu>, sceniczną Joanna Belzyt <mroo>, a promocją i produkcją zajęła się firma Everysound i Marcin Jaruszewski. W skład zespołu MADNESS wchodzą: Michał Niedbała <Specu> – koordynator, Piotr Maciejewski <MaciuHH>, Szymon Perz <Person>, Diana Rusinek <Ladydi>, Anna Rząca, Monika Szulgit <Monixxx>. Oprócz nich w miuzikalu wystąpili: Łukasz Rutkowski <Azja>, Łukasz Nitecki <Niteź>, Mariusz Niedbała <Dżefrej> Zuzanna Naskręt, Bartosz Ostrowski, Magdalena Rabczewska, Patryk Kulpa, Ula Radzik oraz podopieczne z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego na ul. Toruńskiej 272: Marysia Dziennik, Natalia Dziuba, Marta i Karolina Witkowska, Klaudia i Paulina Woźniach.

Po premierze pracujemy nad nagraniem CD z utworów powstałych przy pracy nad miuzikalem, oraz teledyskami do wybranych kawałków którą planujemy zakończyć do końca września. Produkcją i masteringiem zajmuje się Rafał Skiba <Oer>, montażem teledysków – Paweł Paszko, scenariuszem – Jarosław Jaruszewski <Biszu>, a reżyserią Joanna Belzyt <mroo> W fazie ewaluacji planujemy pokazać efekt naszej pracy w innych miejscach w Bydgoszczy, a także na scenach innych miast, m.in. Torunia, Olsztyna, Lublina, Krakowa…

Wraz z powstaniem płyty CD z kawałkami warsztatowymi pracujemy nad płytą dla naszego kolegi – Piotra Maciejewskiego <maciuHHa>, który 8. Lipca 2009r odebrał sobie życie. Był on główną postacią projektu – jego gwiazdą. Mimo iż stracił praktycznie wzrok – widział tylko 20% na jedno oko – był głównym organizatorem i najbardziej aktywnym członkiem zespołu grupy MADNESS. Dla niego i dzięki niemu toczyły się często prace warsztatowe. Uczył swoich młodszych kolegów z ośrodka tworzyć muzykę, zarażał ich nawijką hip hop, mobilizował resztę ekipy do działania w momentach kryzysowych. On pokazał nam, co to znaczy „Patrzeć przez ścianę”. Pokonał siebie i świat dookoła pokazując, że mimo iż ktoś nie widzi, jest w stanie tworzyć muzykę, nawijać tekst, a nawet tańczyć i normalnie żyć.

W projekt zaangażowały się: Fundacja GAUDEAMUS, Akademicka Przestrzeń Kulturalna, Wyższa Szkoła Gospodarki <patronat>, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Fordońskiej 272, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Braille’a, MDK nr 4 w Bydgoszczy, a także klub Mózg i Lizard King. Patronat medialny objął bydgoski rap www.bydgoskirap.pl

 

Autor: Joanna Belzyt (coach projektu i grupy MADNESS)

Grupa „MADNESS” liczy 6 osób w wieku od 17 do 23 lat. Łączy nas wspólna pasja – kultura hip hop i chęć pomocy innym. Poznaliśmy się ponad rok temu na warsztatach przedprojektowych projektu „Rewia Ulicy” odbywających się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Nagraliśmy parę układów hiphopowych z młodzieżą ze Śródmieścia podczas projektu „Rewia Ulicy”. Więc postanowiliśmy razem stworzyć wspólny projekt, aby móc wykorzystać nasze pasje do działań społecznych.

załącznik 1 gazeta wyborcza załącznik 2 - 7 dni kultura załącznik 3 załącznik 4 - express bydgoski załącznik 5 city bydgoszcz załącznik 6 - plakat warsztatów POX załącznik 7 - express bydgoski załącznik 8 - logo MADNESS specu załącznik 9 - plakat warsztaty SPECU załącznik 10 - LOGO madness POX załącznik 17 - wstępny projekt okładki MADNESS CD załącznik 19 - KONKURS hh załącznik 20 - plakat miuzikal załącznik 23 - plakat koncert Yakiza

Published by Ładola

mgr Joanna Dominika Belzyt - performerka, tancerka, choreograf, aktorka, reżyser - pedagog, instruktor jogi, improwizacji ruchu i symboliki ciała - terapeuta zajęciowy, dietetyk, doradca dietetyczny, psychodietetyk, coach dietetyczny Obecnie doktorantka Instytutu Pedagogiki KUL (Katedra Biografistyki Pedagogicznej) w Lublinie. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury. Instruktor improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała (dr Detlef Kappert, Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), technik terapeuta zajęciowy (Zespół Szkół Medycznych Medyczne Studium Zawodowe w Bydgoszczy), doradca dietetyczny, psychodietetyk, couch dietetyczny, instruktor jogi (Poradnia Zdrowego Odżywiania „Dietetycznie Poprawni” w Warszawie). Z teatrem, spiewem i tańcem związana od 14 roku życia. Autorka, realizatorka i uczestniczka projektów artystyczno-edukacyjnych w kraju i za granicą. Od 2007 roku bada wpływ ekspresji artystycznej na holistyczny rozwój człowieka prowadząc warsztaty i grupy teatralno-taneczne. Wyniki poszukiwań opisała w 2009 roku w pracy „Podejście Gestalt w Edukacji. Wolność tworzenia świadomej rzeczywistości na przykładzie „Warsztatów Twórczych” projektu „Patrząc przez ścianę”. Program „Młodzież w Działaniu.” Od 2010 roku zgłębia arkana śpiewu tradycyjnego i polskiej kultury ludowej. Z połączenia dwóch aspektów: ciała i baśni tradycyjnej, stworzyła w 2013 program warsztatów improwizacji ruchowej i symboliki ciała "KOBIETA: Poszukiwanie znaczeń w baśniowych przypowieściach ludowych zebranych przez Oskara Kolberga". W 2014 roku rozpoczęła prace badawcze nad wpływem improwizacji ruchowej i improwizacji kontaktowej na holistyczny rozwój człowieka, które rozwija w cyklach warsztatowów kontakt-improwizacji CIAŁO-RUCH-PRZEPŁYW oraz improwizacji ruchowej i symboliki ciała CIAŁO-RUCH-PRZESTRZEŃ Adeptka: „KARAWANASUN” Reny Mireckiej we Wrocławiu (Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu), DADA HUB (teatr Dada on Bzdulow w Sopocie), Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej Gogołów 2013 (Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie), Akademii Praktyk Teatralnych "Gardzienice" (Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Gardzienicach), Innej Szkoły Teatralnej ("Teatr Wiejski Węgajty. Projekt Terenowy." w Węgajtach), Dramowej Akademii Wolontariackiej (Stowarzyszenie STOP-KLATKA w Warszawie), stażu "Voice and Body" - wg metoda Zygmunta Molika (Instytucie Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu). Uczestniczka warsztatów śpiewu tradycyjnego u Moniki Mamińskiej przy OMIT "Rozdroża" w Lublinie. Twórczyni i aktorka teatru improwizacji ruchowej i symboliki ciała „My – Persony”, "Akademia Zet", teatru eksperymentalnego "Horyzontalna Podróż Po Znaczenie" oraz teatru tańca "BelzDancE". Występowała w: OPT „Gardzienice” w Gardzienicach, "rozruchAUTENTYCZNY" w Bydgoszczy (teatr tańca), "Verte" w Olsztynie (teatr studencki), "Sala 21" w Bydgoszczy (teatr eksperymentalnego słowa), "Witryna" w Bydgoszczy (teatr plastyczny). Realizatorka projektów edukacyjno-artystycznych: XI i XII SOFT Kontestacje (Fundacja Borówek 27, Lublin), "Na Słomianym Rynku - Spotkanie w Kulturze Słowian" (Fundacja tanTHEO, Lublin), "Pieśni Miłosne Lubelszczyzny - warsztaty i koncert śpiewu tradycyjnego" (Fundacja Borówek 27, Lublin), "Dziady cz II - warsztaty teatralne i inscenizacja" (Fundacja tanTHEO, Lublin), "Afery Teatralne" (Fundacja tanTHEO, Lublin), "Patriotyzm Powstania - rewolucja a ewolucja" (Fundacja Teatrikon, Lublin), "Aktywna Dziesiątka" (Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Lublin), "Patrząc przez ścianę" (Fundacja GAUDEAMUS, Bydgoszcz), "Artystyczna Świetlica Wiejska" (Białobłocki Ośrodek Kultury, Białe Błota), "Rewia Ulicy" (Fundacja Yakiza, Bydgoszcz). Prezes Fundacji „tanTHEO” Wiceprezes Fundacji "Borówek 27" Kontakt:mail: joanna.dominika.belzyt@gmail.com tel: +48 506536747 facebook: joanna.belzyt / Ładola